Ngoài khoản tiền bồi thường, doanh nghiệp phải còn trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi vi phạm quy định về thời hạn báo trước
Thị Trường Thông Tin Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp phải bồi thường cho NLĐ khi cho nghỉ việc trái pháp luật

3 phút, 37 giây để đọc.

Khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Người sử dụng lao động nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện công việc này. Để bảo vệ người lao động (NLĐ), luật pháp quy định công ty phải đảm bảo rằng nhân viên của họ được đối xử công bằng và chính đáng.

Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Khi người sử dụng lao động (NSDLĐ) chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) vi phạm pháp luật; là vi phạm quy định tại Điều 41 Bộ luật Lao động 2012.

Doanh nghiệp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Các trường hợp NSDLĐ có quyền đơn phương chất dứt HĐLĐ

Vì vậy, người sử dụng lao động; chỉ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây: người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo quy định của hợp đồng lao động; ốm đau, tai nạn đã điều trị trong 12 tháng liên tục; theo hợp đồng không xác định thời hạn. Người lao động theo hợp đồng xác định thời hạn. Đã điều trị sáu tháng liên tục, hợp đồng theo mùa vụ hoặc thời gian làm việc nhất định dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa đạt 12% đã chấp nhận hợp đồng dài hạn trên ½ chưa phục hồi.

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác. Đơn vị đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm sản xuất; giảm số lượng nơi làm việc. Người lao động không đến làm việc trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng phải chấm dứt hợp đồng.

Nghĩa vụ NSDLĐ phải làm khi chất dứt HĐLĐ

NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ phải báo trước cho NLĐ biết

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ; NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước: Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn; Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn; Ít nhất 3 ngày làm việc đối với trường hợp NLĐ bị ốm đau; tai nạn và với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp: NLĐ động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám,;chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp được chấm dứt nêu trên. NLĐ đang nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được NSDLĐ đồng ý; Lao động nữ kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi; NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Doanh nghiệp bồi thường cho NLĐ khi vi phạm hợp đồng

Điều 42 Bộ Luật Lao động 2012 nêu rõ nghĩa vụ của NSDLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật.

Ngoài khoản tiền bồi thường, doanh nghiệp phải còn trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi vi phạm quy định về thời hạn báo trước

Trước hết, phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết và trả đủ tiền lương; BHXH, BHYT trong những ngày NLĐ không được làm việc cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong HĐLĐ thì ngoài khoản tiền bồi thường nêu trên; hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì NSDLĐ phải bồi thường cho NLĐ; một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước. Trường hợp NLĐ không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường; NSDLĐ phải còn trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ.

Ngược lại, nếu NSDLĐ không muốn nhận lại NLĐ và NLĐ đồng ý; thì ngoài khoản tiền bồi thường và trợ cấp thôi việc, hai bên thỏa thuận khoản bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ để chấm dứt HĐLĐ.

Do đó, nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật hay cho nhân viên nghỉ việc trái luật không phải ít. Doanh nghiệp cần cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện việc làm này.

Trang OTEC sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin doanh nghiệp mới nhất. Hãy theo dõi nhé!

Nguồn: nld.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *