Tính đến cuối năm 2020 thì Việt Nam có lượng xuất siêu
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Tính đến cuối năm 2020 thì Việt Nam có lượng xuất siêu

4 phút, 13 giây để đọc.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong nửa cuối tháng 12 năm 2020, thương mại hàng hóa xuất siêu 625 triệu USD, đưa thặng dư thương mại của Việt Nam năm 2020 lên 19,95 tỷ USD. Vào ngày 15 tháng 1, Tổng cục Hải quan đã công bố số liệu thống kê sơ bộ về xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 12 năm 2020. Do đó, từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 29,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9% so với năm trước (tương ứng tăng 4,54 tỷ đô la Mỹ). Kết quả được công bố vào nửa đầu tháng 12 năm 2020.

Đưa giá trị xuất nhập khẩu của cả nước tăng cao

Đưa giá trị xuất nhập khẩu của cả nước tăng cao

Con số này đưa tổng kim ngạch xuất siêu; nhập khẩu của cả nước đạt 545,36 tỷ USD vào năm 2020; tăng 5,4% so với năm 2019 (tương ứng tăng 27,69 tỷ USD).

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài là 371,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,8% (hơn 48 tỷ đô la Mỹ); tổng giá trị xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 173,46 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,5% so với năm 2019 (giảm 20,33 tỷ đô la Mỹ). Trong nửa cuối tháng 12 năm 2020, thặng dư thương mại hàng hóa là 625 triệu đô la Mỹ, và thặng dư thương mại hàng hóa năm 2020 của Việt Nam là 19,95 tỷ đô la Mỹ.

Về xuất khẩu, trong nửa cuối tháng 12 năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 15,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,7% (tính theo tuyệt đối, tăng 3,03 tỷ đô la Mỹ). Số đầu tiên vào tháng 12 năm 2020. Tương ứng, so với nửa đầu tháng 12, các nhóm hàng có biến động bao gồm: điện thoại các loại và linh kiện tăng 790 triệu USD, tăng 41,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 456 triệu USD, tăng 33,9%; hàng dệt may Quần áo tăng 301 triệu đô la Mỹ, tăng 23,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng lần lượt là 220 triệu đô la Mỹ và 10,8%.

Nhìn chung của năm 2020 về xuất khẩu

Nhìn chung của năm 2020 về xuất khẩu

Tính chung cả năm 2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 282,65 tỷ USD; tăng 7%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD so với năm 2019. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất siêu; xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 12/2020 đạt 11,34 tỷ USD, tăng 24,9%, tương ứng tăng 2,26 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 12/2020.

Qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả năm 2020; của nhóm các doanh nghiệp này lên 202,89 tỷ USD; tăng 13,2% (tương ứng tăng 23,72 tỷ USD) so với năm trước; chiếm 71,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu

Nhập khẩu

Đối với nhập khẩu, trong nửa cuối tháng 12/2020, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam đạt 14,68 tỷ USD, tăng 11,5% (tương ứng tăng 1,51 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2020 về thông tin kinh tế.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 12/2020 tăng so với kỳ 1 tháng 12/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính; sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 253 triệu USD; tương ứng tăng 8,2%; máy móc, thiết bị; dụng cụ & phụ tùng khác tăng 236 triệu USD; tương ứng tăng 12,2%; quặng và khoáng sản tăng 113 triệu USD, tương ứng tăng 192%. Tính cả năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 262,70 tỷ USD; tăng 3,7% (tương ứng tăng 9,31 tỷ USD) so với năm 2019.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,61 tỷ USD. Tăng 14,8% (tương ứng tăng 1,24 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 12/2020. Tính cả năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 169,01 tỷ USD; tăng 16,8% (tương ứng tăng 24,3 tỷ USD) so với năm 2019; chiếm 64,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

OTEC vừa cập nhật tình hình xuất nhập khẩu năm 2020. Hy vong những thông tin này sẽ giúp bạn giải đáp.

Nguồn: cafef.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *