giáo dục
Đời Sống Giáo Dục

Đổi mới giáo dục ở các trường cao đẳng sư phạm năm 2021

4 phút, 36 giây để đọc.

Khi chúng ta đưa ra chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều người hy vọng rằng lộ trình đổi mới giáo dục sẽ là giải pháp mang lại gam màu tươi sáng cho bức tranh giáo dục nước nhà. 

Đổi mới giáo dục năm 2021

giáo dục

Bước sang năm 2021; Trường Cao đẳng Sư phạm thuộc các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam; sau khi bước vào năm 2020; Tạp chí điện tử chia sẻ tạp chí điện tử Giáo dục với Giáo dục Việt Nam và đánh giá năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện. Đạo luật Giáo dục đưa ra chương trình và sách giáo khoa mới cũng là năm mà thiên tai; dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống cộng đồng.

Trong giáo dục; từ ‘khó” có nghĩa là ‘tiết lộ nhiều kiến  thức”; ví dụ như cập nhật cấu trúc đề; hình thức thi; đánh giá kết quả học tập. . Toàn ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả được đảng; nhà nước và nhân dân ghi nhận; trong đó phải kể đến chất lượng của các nhà trường.

Những thay đổi này là tất yếu; tương tự như xu thế; nhưng đó là thay đổi thụ động; không mong đợi nếu không có sự chuẩn bị ban đầu về kết quả.

Tuy nhiên; các trường đại học hàn lâm đã ‘tự cứu mình” mà không cần chờ đợi. Nhiều trường đã chủ động; tích cực khắc phục khó khăn một cách hết sức sáng tạo có lợi cho sự tồn tại; bền vững và phát triển.

>> Xem thêm các thông tin liên quan đến giáo dục tại đây.

Lãnh đạo các trường dự báo năm 2021 vẫn là một năm đầy thách thức; nhưng ngành giáo dục sẽ đổi mới; sáng tạo để vượt qua thách thức. Các trường cao đẳng sư phạm mong muốn và mong muốn các cấp có thẩm quyền giải quyết những yếu kém; khó khăn của các trường đào tạo giáo viên thông qua các chính sách; quy định và giải pháp kịp thời; cụ thể:

giáo dục

Thứ nhất

Cần có thái độ rõ ràng về hệ thống trường sư phạm địa phương trên cơ sở quy hoạch; sắp xếp phù hợp với từng địa phương và có lộ trình tương ứng với việc ban hành hoặc sửa đổi các luật; văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Thứ hai

Trong khi chờ đợi sắp xếp; các trường phải được giao nhiệm vụ đào tạo; phối hợp đào tạo giáo viên Mầm non; Tiểu học; Trung học cơ sở đạt chuẩn; tham gia bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình; sách giáo khoa mới; tham gia các chương trình; dự án đổi mới; phát triển giáo dục tại các địa phương như chuyển đổi số; giáo dục thông minh; quản lý giáo dục thông minh.

Thứ ba

Cần có chủ trương quy định; hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp cho số sinh viên cao đẳng sư phạm đang đào tạo và tốt nghiệp trong các năm 2020; 2021 và 2022 để đảm bảo quyền lợi cho người học; vừa phù hợp với lộ trình nâng chuẩn trình độ giáo viên; vừa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở một số địa phương; nhất là các địa phương còn thiếu nhiều giáo viên; thiếu nguồn tuyển.

Vì trên thực tế; số sinh viên này tốt nghiệp đảm bảo chuẩn đầu ra; đảm bảo chất lượng đào tạo; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; được các cơ sở giáo dục và xã hội ghi nhận; đánh giá (thông qua các đợt thực tập sư phạm và qua các khảo sát; đánh giá khác đối với sinh viên các khóa tốt nghiệp các năm gần đây).

Thứ tư

Sớm ban hành Điều lệ trường Cao đẳng sư phạm; các quy định về quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng sư phạm phù hợp với các Luật; chính sách (mới).

Bởi hiện nay; các trường Cao đẳng sư phạm được tổ chức; hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng; ban hành năm 2015 (thông tư 01/2015/TT-BGDĐT); trong đó có nhiều điều; khoản dẫn chiếu quy định tại Luật Giáo dục Đại học.

giáo dục

Trong khi trường Cao đẳng sư phạm không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Giáo dục Đại học 2018 (sửa đổi, bổ sung); ngược lại Nghị định Chính phủ (15/2019/NĐ-CP) hướng dẫn chi tiết Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định không áp dụng đối với việc quản lý nhà nước đối với các trường Cao đẳng sư phạm.

Cùng với nền giáo dục, sự tồn tại của trường sư phạm là tất yếu; củng cố, phát triển trường sư phạm vừa là điều kiện, vừa là mục tiêu của phát triển giáo dục. Trường sư phạm là cơ sở đào tạo mang tính đặc thù nghề nghiệp cao, nên trường Sư phạm cần phải có cơ chế quản lý riêng, được ưu tiên trong đầu tư, chế độ đãi ngộ.

Các trường Cao đẳng sư phạm địa phương rất mong muốn được các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những bất cập, khó khăn, vướng mắc để các trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tận dụng các nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục. Bạn đang quan tâm đến lĩnh vực giáo dục truy cập vào otec.com.vn.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *