giáo dục
Đời Sống Giáo Dục

Tại sao ít giáo viên được nhận lương hưu theo chế độ tinh giản biên chế?

4 phút, 38 giây để đọc.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP và sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.Vì vậy, bắt đầu từ ngày 10/12/2020, hàng năm sẽ có 13 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận lương theo danh sách tinh giản biên chế hằng năm.

Tác giả chỉ trích dẫn 7 đối tượng liên quan đến giáo viên

giáo dục

Đối tượng thứ nhất

 • Tổ chức, cán bộ đã được kiểm tra, sắp xếp lại theo quyết định của cấp ủy, chính quyền nhà nước hoặc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập dẫn đến dôi dư cán bộ, công chức, viên chức. Cơ cấu nguồn nhân lực, tổ chức.

Đối tượng thứ hai

 • Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, viên chức, công chức, theo vị trí việc làm, nhưng không thể  sắp xếp, bố trí, được việc làm khác.

Đối tượng thứ ba

 • Cán bộ, viên chức, công chức, chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm phù hợp khác có thể bố trí, đào tạo lại thì không được bố trí.

Đối tượng thứ tư

 • Nghề đào tạo không phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì không được cơ sở, đơn vị bố trí công việc khác hoặc không được cơ sở, đơn vị bố trí. Bố trí công việc khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Đối tượng thứ năm

 • Khi xét tinh giản lương, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức có 01 năm xếp loại chất lượng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 01 năm không đạt nhưng không bố trí được công việc khác phù hợp.

Đối tượng thứ sáu

 • Cán bộ, viên chức, công chức, có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế,1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp và viên chức có 1 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Đối tượng thứ bảy

 • Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm các tin tức liên quan đến giáo dục tại đây.

Giáo viên có được nhận lương hưu

giáo dục

 • Nhiều giáo viên tâm sự “Muốn nghỉ hưu trước tuổi, xin không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không được, vì không hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng thành tích nhà trường.
 • Nếu bỏ bê đến mức không hoàn thành nhiệm vụ, thì quá ảnh hưởng đến học trò và xã hội, hình ảnh của mình, của ngành, của trường.
 • Bên cạnh đó, không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục, bị cho thôi việc trước, chứ không phải cho nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế, vì chưa bao giờ có chuyện xét tinh giản biên chế ở các trường học hiện nay”
 • Theo người viết được biết, giáo viên nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế đều phải “quan hệ”, hoặc ở vị trí quản lý nên được “ưu tiên”.
 • Thực tế hiện nay; có rất nhiều giáo viên “chán việc”; muốn nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế; khỏi bị trừ tỷ lệ % hưởng lương hưu; nhưng không đạt nguyện vọng; vì thế xảy ra hiện tượng “Một khi giáo viên bất lực buông xuôi; dạy cho hết tiết…”.

Chính sách về hưu trước tuổi mới áp dụng từ 1/1/ 2021

giáo dục

 • Vì vậy; để Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế đi vào cuộc sống; giúp tinh giản được giáo viên “chán việc”; tạo điều kiện tuyển dụng giáo viên trẻ; được đào tạo bài bản; đạt chuẩn; các địa phương phải có “thời điểm xét tinh giản biên chế” hàng năm.
 • Cho giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn; nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm; nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi theo phương thức tinh giản biên chế; được nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế.
 • Nếu được nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế; sẽ có rất nhiều giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo nghỉ hưu; vì phần lớn giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo lại đang ở tuổi cận hưu; có ý muốn nghỉ hưu; chán việc.
 • Cho giáo viên có cơ hội được hưởng chế độ tinh giản biên chế khi nghỉ hưu trước tuổi; ngành giáo dục sẽ có cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tiền đề để đổi mới giáo dục thành công; một sự đầu tư đơn giản; hiệu quả và nhân văn; nên làm.

Cập nhật thêm một số thông tin về lĩnh vực giáo dục truy cập vào otec.com.vn.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *